KBT Ditt Liv KBT Ditt Liv
Livet är nu

Livet är nu

159 SEK

Undersökningar visar att ungdomar mår allt sämre. Den upplevda ensamheten ökar trots internets möjlighet till ökade sociala kontakter. Beslutsångesten och pressen på att ”lyckas i livet” växer i takt med att valmöjligheterna ökar. Ungdomar som mår psykiskt dåligt vill inte gärna visa hur de mår eftersom de då känner sig misslyckade jämfört med den lyckade bilden av sitt liv som de satt upp. Att söka hjälp ses som en svaghet och är stigmatiserande.

Den här boken vänder sig till äldre barn och yngre ungdomar för att ge dem verktyg som hjälper dem att hantera livets olika svårigheter när de sen kommer. Tanken är att lära sig dessa färdigheter redan innan problemen uppstår.

En bra ålder att läsa boken från är från 11 år och sen upp i hela tonåren. Även vuxna kan läsa boken med stor behållning. Att läsa boken tillsammans med sin förälder eller gemensamt i skolan är mycket värdefullt eftersom de olika berättelserna lätt väcker associationer till egna erfarenheter som man då kan diskutera.

Innehållet i boken bygger till stor del på Åsa Nilsonnes bok Vem är det som bestämmer i ditt liv? och Anna Kåvers bok Att leva ett liv, inte vinna ett krig samt den bok de båda har skrivit tillsammans, Tillsammans.
Ludmilla Rosengren, som är läkare och KBT-terapeut med erfarenhet från barnpsykiatrin har vävt ihop de tre böckerna samtidigt som hon har bearbetat språket så att det lättare ska kunna läsas och förstås i yngre åldersgrupper.

”När jag kom i kontakt med begreppen medveten närvaro och acceptans öppnade sig en helt ny värld för mig. Jag förstod mig själv på ett helt nytt sätt och fick en större förståelse för personerna i min omgivning. Jag slogs av hur viktigt det är att dessa verktyg introduceras tidigt och önskar att jag själv hade läst något om detta innan jag skulle ta mig genom min egen tonårstid. Om man redan som barn lär sig verktygen kommer man att vara bättre förberedd för livets svårigheter och även att få en lättare vardag.”

Ludmilla Rosengren