KBT Ditt Liv KBT Ditt Liv

Om oss

Leg Läkare, KBT-terapeut och författare

Ludmilla Rosengren är läkare och KBT-terapeut, verksam i Uppsala både på en vårdcentral och en privat terapeutmottagning (www.kbtdittliv.se). Hon har fött fem barn mellan -87 och -09 och även förlorat en 14-årig dotter i självmord. Redan innan dottern dog hade Ludmilla ett genuint intresse för att hjälpa barn och unga som mår psykiskt dåligt, och arbetade därför på barn- och ungdomspsykiatrin. När hon gick KBT-utbildningen och kom i kontakt med verktygen acceptans, medveten närvaro och bekräftelse kände hon starkt att detta är något som ungdomar bör komma i kontakt med tidigt. Helst redan i skolan. På så sätt är de bättre rustade när eventuella svårigheter dyker upp.

Paradoxalt nog drabbades senare hennes egen dotter av psykisk ohälsa och hon tog också sitt liv. Ludmilla har öppet dokumenterat hela sorgeprocessen på sin blogg http://ludmilla.se Efter den svåraste sorgeperioden tog Ludmilla tag i bokmanuset igen och bestämde sig för att det nu var ännu viktigare att slutföra boken.

Ludmilla är en av initiativtagarna och är sedan 2013 ordförande i organisationen Suicide Zero, www.suicidezero.se, som verkar för att minska självmorden radikalt, särskilt hos barn och unga.

Kontakta Ludmilla här: info@kbtdittliv.se


Det är i nuet, i det där ögonblicket mellan då och sen, som vi alla måste leva våra liv. I nuet har vi chansen att påverka och forma våra liv, ta tillvara det goda och hantera det svåra.
Det hela är inte enkelt. Men kunskaper om hur vi ska gå till väga har ökat, bland annat genom ett ökat intresse för mångtusenårig livskunskap från österländsk filosofi.

Ludmilla Rosengren vänder sig i sin bok Livet är nu till barn och unga vuxna som står på tröskeln till livet, för att dela med sig av denna livskunskap. Det är förhållningssätt och tekniker som i dag är vanliga inslag i kognitiv beteendeterapi, KBT, men som kan ge något till alla och envar. Med ett flödigt och lättbegripligt språk och med fina bildillustrationer ger hon sina unga läsare verktyg för att kunna vara i nuet och att använda sin empati, välvilja och tolerans både för sig själv och för andra. Enligt lyckoforskarna är det i just dessa förmågor, som nyckeln till den så svårfångade lyckan finns. Alltför många barn och ungdomar har det svårt i dag. Vi vuxna måste kunna förmedla hopp och ge hjälp. Den här boken är ett av flera sätt att göra det på och därför är den så angelägen.

Anna Kåver
Leg.psykolog, och leg. Psykoterapeut
Författare

Inledning, för den vuxne
Undersökningar visar att ungdomar mår allt sämre. Den upplevda ensamheten ökar trots internets möjlighet till ökade sociala kontakter. Beslutsångesten och pressen på att ”lyckas i livet” växer i takt med att valmöjligheterna ökar. Ungdomar som mår psykiskt dåligt vill inte gärna visa hur de mår eftersom de då känner sig misslyckade jämfört med den lyckade bilden av sitt liv som de satt upp. Att söka hjälp ses som en svaghet och är stigmatiserande.

Den här boken vänder sig till äldre barn och yngre ungdomar för att ge dem verktyg som hjälper dem att hantera livets olika svårigheter när de sen kommer. Tanken är att lära sig dessa färdigheter redan innan problemen uppstår.

En bra ålder att läsa boken från är från 11 år och sen upp i hela tonåren. Även vuxna kan läsa boken med stor behållning. Att läsa boken tillsammans med sin förälder eller gemensamt i skolan är mycket värdefullt eftersom de olika berättelserna lätt väcker associationer till egna erfarenheter som man då kan diskutera.
Innehållet i boken bygger till stor del på Åsa Nilsonnes bok Vem är det som bestämmer i ditt liv? och Anna Kåvers bok Att leva ett liv, inte vinna ett krig samt den bok de båda har skrivit tillsammans, Tillsammans.

Ludmilla Rosengren, som är läkare och KBT-terapeut med erfarenhet från barnpsykiatrin har vävt ihop de tre böckerna samtidigt som hon har bearbetat språket så att det lättare ska kunna läsas och förstås i yngre åldersgrupper.

”När jag kom i kontakt med begreppen medveten närvaro och acceptans öppnade sig en helt ny värld för mig. Jag förstod mig själv på ett helt nytt sätt och fick en större förståelse för personerna i min omgivning. Jag slogs av hur viktigt det är att dessa verktyg introduceras tidigt och önskar att jag själv hade läst något om detta innan jag skulle ta mig genom min egen tonårstid. Om man redan som barn lär sig verktygen kommer man att vara bättre förberedd för livets svårigheter och även att få en lättare vardag.”

livetarnu3

livetarnu2

livetarnu1
Kontakta oss

Returpolicy     Allmänna villkor